อักษรพิเศษ pb


อักษรพิเศษ pb


อักษรพิเศษ pb,อักษรพิเศษ pb สี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ pb 2016,อักษรพิเศษ เท่ๆ,อักษรพิเศษ ยัน,อักษรพิเศษ สี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ pb garena,ชื่อ pb เท่ๆ,อักษรพิเศษ tm


อักษรพิเศษ pb,อักษรพิเศษ pb สี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ pb 2016,อักษรพิเศษ เท่ๆ,อักษรพิเศษ ยัน,อักษรพิเศษ สี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ pb garena,ชื่อ pb เท่ๆ,อักษรพิเศษ tm


อักษรพิเศษ เยอะมากๆนาคๆอ่ะ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16


อักษรพิเศษ เยอะมากๆนาคๆอ่ะ

อักษรพิเศษภาษาจีน
㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉

_____________________________ (██)
__________(█)_______________██████
_________(███)___________ █████████
________(█████)________████████████
______ (███████)______ (░░░░░░░░░░░)
_____(█████████)_____(░░░░█░░█░░░░)
____(██░░░░░░░██)___ (░░(░░░●░░░)░░░)
_____▒░░█░░█░░▒____ (░░░(░░◡░░)░░░░)
____▒░░░░░░░░░░▒___ (░░░░░░░░░░░░░)
____▒░░█░░░█░░░▒___██(░░░░░░░░░)██
____▒░░░███░░░░▒___███(░░░░░░)████
_____▒░░░░░░░░▒___████████████████
_____██░░░░░░██___████████████████
____▒▒███████▒▒___███ █████████ ███
___▒░░░█████░░░▒__███ █████████ ███
_▒░▒░░░███░░░▒░▒__███ █████████ ███
_▒░░▒░░███░░▒░░▒_ ███ █████████ ███
_▒░░░▒░███░▒░░░▒_ (░░) █████████_(░░)
__▒░░▒░███░▒░░▒_______█████████__(██)
_▒▒▒▒░░███░░▒▒▒▒_____█████████__/▓▓▓\
_▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒__(░░░░)_(░░░░)▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓▓)
_▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓▓)
__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒______████__████▓▓▓▓▓▓)


อักษรพิเศษ สัญลักษณ์ รูปดาว เยอะ
✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰✱✲✳❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷☣☢☠☭♈➸╬∴☀☆∷﹌
★◎▶ ♨◐◑↔ ↘ ♦◊◦♠♣✎✟➹❀✏ஓ☂✖®✲ღ☃❆∆ŠÕ╠╣Őő (;° °)(>c<)
(づ ̄³ ̄)づ»-(¯`v´¯)-»-ฤอ┳︻∝╬ออ ::======>>┈━อ☆
┣▇▇▇อฤ ⊹⊱⋛⋋⋌⋚⊰⊹ 彡➸❝❞°﹌﹎╱╲☁₪¡Þ✱௫μ╋┏━┓╋╋╋╋╋╋╋╋╋┏┓╋╋╋╋┏┓
╋┃┏┛╋╋╋╋╋╋╋╋╋┃┃╋╋╋╋┃┃
┏┛┗┳━━┳┓╋┏┳┓┏┫┗━┳━━┫┃┏━━┓
┗┓┏┫━━┫┃╋┃┃┗┛┃┏┓┃┏┓┃┃┃━━┫
╋┃┃┣━━┃┗━┛┃┃┃┃┗┛┃┗┛┃┗╋━━┃
╋┗┛┗━━┻━┓┏┻┻┻┻━━┻━━┻━┻━━┛
╋╋╋╋╋╋┏━┛┃
╋╋╋╋╋╋┗━━┛


อักษรพิเศษ pb garena,ตัวอักษรพิเศษ pb ที่ใช้ได้,อักษรพิเศษ pb สี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ pb 2016,ชื่อ pb เท่ๆ,อักษร พิเศษ pb ภาษา จีน,อักษรพิเศษสี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ เท่ๆ,อักษรพิเศษ ยัน

อักษรพิเศษ pb garena,ตัวอักษรพิเศษ pb ที่ใช้ได้,อักษรพิเศษ pb สี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ pb 2016,ชื่อ pb เท่ๆ,อักษร พิเศษ pb ภาษา จีน,อักษรพิเศษสี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ เท่ๆ,อักษรพิเศษ ยัน

อักษรพิเศษ pb garena,ตัวอักษรพิเศษ pb ที่ใช้ได้,อักษรพิเศษ pb สี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ pb 2016,ชื่อ pb เท่ๆ,อักษร พิเศษ pb ภาษา จีน,อักษรพิเศษสี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ เท่ๆ,อักษรพิเศษ ยัน


o(‧”’‧)o。◕‿◕。べòべあぃ£❤。◕‿◕。 ✄☪☣☢☠☮☭☮℃©®¼½¾³²


█████████████████████████████████████████████████████████████
█░░░░░░██░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░██░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░█
█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█
█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░░░░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░░░░░░░░░█
█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░█████████
█░░▄▀░░░░░░▄▀░░█░░▄▀░░░░░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░░░░░░░░░█
█░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█
█░░▄▀░░░░░░▄▀░░█░░▄▀░░░░░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░░░░░░░░░█
█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀▄▀░░▄▀▄▀░░█░░▄▀░░█████████
█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░░░▄▀▄▀▄▀░░░░█░░▄▀░░░░░░░░░░█
█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░███░░░░▄▀░░░░███░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█
█░░░░░░██░░░░░░█░░░░░░██░░░░░░█████░░░░░░█████░░░░░░░░░░░░░░█
█████████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████████
█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░██░░░░░░█░░░░░░██████████░░░░░░█░░░░░░█
█░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░░░░░░░░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░█
█░░▄▀░░░░░░░░░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░█
█░░▄▀░░█████████░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░░░░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░█
█░░▄▀░░░░░░░░░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░█
█░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░█
█░░▄▀░░░░░░░░░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░░░░░█
█░░▄▀░░█████████░░▄▀░░██░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀░░░░░░▄▀░░████████
█░░▄▀░░█████████░░▄▀░░░░░░▄▀░░█░░▄▀░░██░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█░░░░░░█
█░░▄▀░░█████████░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀░░█░░▄▀░░██░░░░░░░░░░▄▀░░█░░▄▀░░█
█░░░░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░██████████░░░░░░█░░░░░░█
█████████████████████████████████████████████████████████████


อักษรพิเศษ เลขโรมัน
ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻ【】√¤∞㊝≡✖™ 乀の♈◖◗♋Café灬 ≈◈Шǎ☃☎☏ ▧▨♨◐◑♦◊◦ ♠♧♣▣▤▥▦▩๑۩۞▪▫□ˇиζ£⊕℡❣·۰•●∈〓☆★┣┓┏┫×╰ノ◢◣◥◤ΩжфюЮ━╃╄━卍 ┛┗┓┏◇◆ㄨ⌒※×◎☂☜☞☜☞❤♡♥『』Ψ№∑⌒〖〗@ξζ∮▓∏卐❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✶✵✴❄❅❆❇❈❉❊❋❖❤❥❦❧⓪๑۩۞۩๑ ♟ ☀oO#【】ψ▓ ▒░ √╮╭╯╰ァ┱┲☆★ ♬≧0≦o(╥﹏╥)o//(ㄒoㄒ)//{{{(>_<)}}}[]] -,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸¯¨´*·~-.¸¸,.

⊕ ¤ o O ♋ ㊝ ✿ ஐ✲ ღ ☃ ■ ↘☃ ❣·•● ➸ ❝❞ ✎ ✟ ➹ ❀ ☂ ♨ ☎ ☏ ★ △ ♧๑۩۞۩๑..☜❤☞ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ の☆→ あ 『』 ❀~ ~❀


ʕ•́ᴥ•̀ʔっ
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ
(̶◉͛‿◉̶)

( ◑‿◑)ɔ┏🍟--🍔┑٩(^◡^ )

(っ^▿^)۶🍸🌟🍺٩(˘◡˘ )

(っ^▿^)💨

-----//---------██████
\\--\/--//-----██████
-\\-▌-//--██████████
--\\▌//----(▓)-----------(▓)
---\▌/----(▓)---◒►◒---(▓)
----▌------(▓)---- = ----(▓)
----▌----------(▓)----(▓)
----▌-----(▓)----- ✺ -----(▓)
----▌--(▓)-------- ✺ --------(▓)
----▌-(▓)--------- ✺ ---------(▓)
----▌-(▓)--------- ✺ ---------(▓)
----▌--(▓)-------- ✺ --------(▓)
------------(▓)(▓)(▓)(▓)(▓)


☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ =^.^= ≥^.^≤ ≤^.^≥ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ ≧'◡'≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ≧◡≦ (─‿‿─) ᵔ.ᵔ :◅) ≕) ≔) ≠) |:-) =) :) :-) ;) ;=) ;-) ж) ^o^ ^.^ ^.^) =^.^= :*) :-> (¬‿¬) ٩(●̮̮̃•)۶ ٩(̃-̮̮̃-)۶ (-̮̮̃•)۶ ٩(×̯×)۶ ٩(•̮̮̃-̃)۶ <(^,^)> (≧◡≦) 乂⍲‿⍲乂 〷◠‿◠〷 '☋' :=◑ ☋ Σ=) Ж-þ ^^. (‐^▽^‐) =D ЖD ЖB=D XD X=D ☜(*▽*)☞ ☜(˚▽˚)☞ ZB-D \ ˚▽˚ / 2к-Ͻ 2к-3๏̯̃๏ 'Ω' ಠ_ರೃ :'( :'< :"< ◄.► <:( <:-( <:'-( <:"( ╯.╰ ಥ_ಥ (╥﹏╥) ͼ(ݓ_ݓ)ͽ ( つ﹏╰) /╯﹏╰\
:P :b =P =b =-b :-P :Þ :-Þ B-Þ B=Þ Ж-b ≧ω≦ P=: :-J 2к-P
(>‿♥) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ %ᵕ‿‿ᵕ% (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧❀‿❀≦ -=#:-) :-Ø =ϕ :-ϕ :-Φ (っ◕‿◕)っ ♥
╍●‿●╍ ≧✯◡✯≦✌ ZB-Φ ZB-Ø B) BD Ж) Ж-D XD B-| B┨ B-/ 2к-V
ύ.ὺ :I =| :=| (►.◄) :┨
m/(>.<)\m ὺ.ύ (`_ゝ´) (`_っ´) ὸ.ό m(><)m >:( >:-( >:=( >:) >:-) >:=) >:=◑ >:=@ >BD >XD >B-<> >B┨ »,« >:[P] >.< (>‘o’)> 凸(¬‿¬) ◣◢)┌∩┐ (ノಠ益ಠ)ノ [flips a table]
O:) O:-) O:=) ≧=ʘ‿ʘ=≦ Σ=) 3:) }:-) }:=) }:( 3:=( }:-( 3:< }:-<
♥+♥ =♥ (♥♥,) ❣ ➳♥ <3 </3 :-* @};- @>--;-- =Ø 웃❤유 ☜♡☞

อักษรพิเศษ สี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ เท่ๆ,อักษรพิเศษยัน,อักษรพิเศษ pb,ชื่อ pb เท่ๆ,อักษรพิเศษ a-z,ตัวอักษรพิเศษ ยิ้ม,ชื่ออักษรพิเศษ เท่ๆ,ตัวอักษร a-z

อักษรพิเศษ สี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ เท่ๆ,อักษรพิเศษยัน,อักษรพิเศษ pb,ชื่อ pb เท่ๆ,อักษรพิเศษ a-z,ตัวอักษรพิเศษ ยิ้ม,ชื่ออักษรพิเศษ เท่ๆ,ตัวอักษร a-z


อักษรพิเศษ สี่เหลี่ยม,อักษรพิเศษ เท่ๆ,อักษรพิเศษยัน,อักษรพิเศษ pb,ชื่อ pb เท่ๆ,อักษรพิเศษ a-z,ตัวอักษรพิเศษ ยิ้ม,ชื่ออักษรพิเศษ เท่ๆ,ตัวอักษร a-z

อักษรพิเศษ ตัวน่ารัก ๆ
☂❤☀✖~【】~✖⊕ ¤ o O ♋ ㊝ ✿ ﻬ ஐ ✲ ღ ☃ ■ ↘╬☃ ❣·•● ➸ ❝❞ ✎ ✟ ➹ ❀ ☂ ♨☎ ☏ ★ △ ♧ ♟✖ ♥☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ▧ ▨ ♨ ◐(‧”"‧)◐ {@_@} ๑•

อักษรพิเศษ ตัวโน้ตดนตรี
☂❤■♥㊝ ▣▤ ▥ ▦ ▩ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ♬。 ~♬ ~♬ ♩の ☆ → あ ぃ £ ❤ⓛⓞⓥⓔ❤

อักษรพิเศษ แผ่นป้ายตัวเลข
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳


อักษรพิเศษ pb สี่เหลี่ยม,ตัวอักษรพิเศษ pb ที่ใช้ได้,ชื่อ pb เท่ๆ,อักษรพิเศษ pb 2016,อักษรพิเศษ pb 2015,อักษรพิเศษ pb garena,ชื่อ pb อักษร พิเศษ,ตั้ง ชื่อ pb อักษร พิเศษ garena,อักษรพิเศษ เท่ๆ

อักษรพิเศษ pb สี่เหลี่ยม,ตัวอักษรพิเศษ pb ที่ใช้ได้,ชื่อ pb เท่ๆ,อักษรพิเศษ pb 2016,อักษรพิเศษ pb 2015,อักษรพิเศษ pb garena,ชื่อ pb อักษร พิเศษ,ตั้ง ชื่อ pb อักษร พิเศษ garena,อักษรพิเศษ เท่ๆ

อักษรพิเศษ pb สี่เหลี่ยม


อักษรพิเศษ ตัวภาษาอังกฤษ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡ ㊢㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰å Å Â ª Ä Á À ã Ã ß Ç ç © ¢ d ð Ð

อักษรพิเศษ เป็นตัวเลข
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

อักษรพิเศษ ตัวอักษร
ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ㊊ ㊐ ㊋ ㊌

อักษรพิเศษ รูปตัวน่ารัก ๆ เอาไว้ตั้งชื่อเอ็ม
(*゜~`*)。O ☆ (づ ̄ ³ ̄)づ~~♡ (●*∩_∩*●) (。◕‿◕。) (◕‿◕❀) (◡‿◡❀) (*^ – ^*) ( ̄﹏ ̄”) (◕〝◕) (-’_'-) (๏•ิ_•ิ๏) (^o^. )

อักษรพิเศษ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ตัวสวย ๆ
✎ ✟ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛ *.:。✿*゚‘゚・✿.。.:*

อักษรพิเศษ ตัวน่ารัก ๆ
。◕‿◕。⊙● ①⊕◎Θ ☆ (。→‿←。) ☆ (@^-^)=_(¬_¬メ). @^__^@★(*≧▽≦)☆ …★(◕‿◕❀)(◡‿◡❀)(^人^) (●*∩_∩*●) ~~(^__^)..?(•ิ_•ิ)? \(•ิ_•ิ\) (/•ิ_•ิ)/
วิธีกดอักษรพิเศษ

เป็นวิธีกดอักษรพิเศษ โดยใช้ปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วตามด้วยปุ่ม Num pad นะค่ะ (ปุ่มตัวเลขด้านขวา) สามารถกดอักษรพิเศษได้หลายแบบ
Alt – 0 = NUL
Alt – 1 =
Alt – 2 =
Alt – 3 = ♥
Alt – 4 = ♦
Alt – 5 = ♣
Alt – 6 = ♠
Alt – 7 = •
Alt – 8 =
Alt – 9 =
Alt – 10 =
Alt – 11 =
Alt – 12 =
Alt – 13 =
Alt – 14 =
Alt – 15 =
Alt – 16 =
Alt – 17 =
Alt – 18 =
Alt – 19 =
Alt – 20 = ถ
Alt – 21 = ง
Alt – 22 =
Alt – 23 =
Alt – 24 = ↑
Alt – 25 = ↓
Alt – 26 = →
Alt – 27 = ←
Alt – 28 =
Alt – 29 = ↔
Alt – 30 =
Alt – 31 =
Alt – 32 = SPACE
Alt – 33 = !
Alt – 34 = ”
Alt – 35 = #
Alt – 36 = $
Alt – 37 = %
Alt – 38 = &
Alt – 39 = ‘
Alt – 40 = (
Alt – 41 = )
Alt – 42 = *
Alt – 43 = +
Alt – 44 = ,
Alt – 45 = -
Alt – 46 = .
Alt – 47 = /
Alt – 48 = 0
Alt – 49 = 1
Alt – 50 = 2
Alt – 51 = 3
Alt – 52 = 4
Alt – 53 = 5
Alt – 54 = 6
Alt – 55 = 7
Alt – 56 = 8
Alt – 57 = 9
Alt – 58 = :
Alt – 59 = ;
Alt – 60 = <
Alt – 61 = =
Alt – 62 = >
Alt – 63 = ?
Alt – 64 = @
Alt – 91 = [
Alt - 92 = \
Alt - 93 = ]
Alt – 94 = ^
Alt – 95 = _
Alt – 96 = `
Alt – 123 = {
Alt – 124 = |
Alt – 125 = }
Alt – 126 = ~
Alt – 127 = 
Alt – 139 = ๏
Alt – 140 = ๎
Alt – 147 = ๔
Alt – 148 = ๖
Alt – 149 = ๒
Alt – 150 = ๛
Alt – 151 = ๙
Alt – 152 = �
Alt – 153 = ึ
Alt – 154 = �
Alt – 155 = ข
Alt – 156 = ฃ
Alt – 157 = ฅ
Alt – 158 = ₧
Alt – 159 = ƒ
Alt – 160 = แ
Alt – 161 = ํ
Alt – 162 = ๓
Alt – 163 = ๚
Alt – 164 = ๑
Alt – 165 = ั
Alt – 166 = ช
Alt – 167 = บ
Alt – 168 = ฟ
Alt – 169 = ⌐
Alt – 176 = ░
Alt – 177 = ▒
Alt – 178 = ▓
Alt – 179 = ณ
Alt – 180 = ┤
Alt – 181 = ╡
Alt – 182 = ╢
Alt – 183 = ╖
Alt – 184 = ╕
Alt – 185 = ╣
Alt – 186 = บ
Alt – 187 = ป
Alt – 188 = ผ
Alt – 189 = ╜
Alt – 190 = ╛
Alt – 191 = ฟ
Alt – 192 = ภ
Alt – 193 = ┴
Alt – 194 = ┬
Alt – 195 = ├
Alt – 196 = ฤ
Alt – 197 = ┼
Alt – 198 = ╞
Alt – 199 = ╟
Alt – 200 = ศ
Alt – 201 = ษ
Alt – 202 = ╩
Alt – 203 = ╦
Alt – 204 = ╠
Alt – 205 = อ
Alt – 206 = ╬
Alt – 207 = ╧
Alt – 208 = ╨
Alt – 209 = ╤
Alt – 210 = ╥
Alt – 211 = ╙
Alt – 212 = ╘
Alt – 213 = ╒
Alt – 214 = ╓
Alt – 215 = ╫
Alt – 216 = ╪
Alt – 217 = ู
Alt – 218 = ฺ
Alt – 219 = █
Alt – 220 = �
Alt – 221 = ▌
Alt – 222 = ▐
Alt – 223 = ▀
Alt – 224 = α
Alt – 225 = ฿
Alt – 226 = Γ
Alt – 227 = π
Alt – 228 = Σ
Alt – 229 = σ
Alt – 231 = τ
Alt – 232 = Φ
Alt – 233 = Θ
Alt – 234 = Ω
Alt – 235 = δ
Alt – 236 = ∞
Alt – 237 = φ
Alt – 238 = ε
Alt – 239 = ∩
Alt – 240 = ≡
Alt – 241 = ฑ
Alt – 242 = ≥
Alt – 243 = ≤
Alt – 244 = ⌠
Alt – 245 = ⌡
Alt – 246 = ๗
Alt – 247 = ≈
Alt – 249 = ∙
Alt – 251 = √
Alt – 252 = ⁿ
Alt – 254 = ■
Alt – 255 = BLANK
Alt – 0128 = €
Alt – 0145 = ‘
Alt – 0146 = ’
Alt – 0147 = “
Alt – 0148 = ”
Alt – 0149 = •
Alt – 0150 = –
Alt – 0151 = —
Alt – 0239 = ๏
Alt – 0240 = ๐
Alt – 0241 = ๑
Alt – 0242 = ๒
Alt – 0243 = ๓
Alt – 0244 = ๔
Alt – 0245 = ๕
Alt – 0246 = ๖
Alt – 0247 = ๗
Alt – 0248 = ๘
Alt – 0249 = ๙
Alt – 0250 = ๚
Alt – 0251 = ๛

*∩_∩* ♥♡☜☞☎☏⊙◎ ▧▨♨◐◑↔ ▪▫ ♦▀�█▌▐░▒ ♦◊◦ ♠♣▣▤▥▦▩ ◈ ♬ ♩♭ の☆→あぃ£❤。◕‿◕。 ღ❀◢◣◥◤▽▧▨▣▤▥▦▩
▓▒░Café№@㊣™℡凸の๑۞๑๑۩ﺴﺴ۩๑๑۩۞۩๑o(‧'''‧)o❆べò⊹⊱⋛⋋⋌⋚⊰⊹ⓛⓞⓥⓔべ ☀ ☜☞⊙®◈♦◊◦◇◆εїз ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡ

(◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕〝◕) •.★*... ...*★.• ·*.:。✿✲-·(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★ •:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•.
*.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*?(•ิ_•ิ)? ( > c < ) \(•ิ_•ิ\) (/•ิ_•ิ)/
(◕‿◕✿) (◕〝◕) (◡‿◡✿) •.★* »-(¯`v´¯)-» ╬ออ→ ::======>> ┈━อ (づ ̄ ³ ̄)づ (;° ° )❤ 。◕‿◕。 (◡‿◡✿) ◕。◕ (◕〝◕)
o(‧'''‧)o ✖︶︹︺✖ o(╥﹏╥)o {{{(>_<)}}} ☜❤☞❃ ºº ₪ ¤ 큐 « » ↘ 〒 ¢

(◕‿◕✿) (◕〝◕) (◡‿◡✿) (◡‿◡❀) (●*∩_∩*●) (◕〝◕) (。◕‿◕。) (◕‿-。) (•‘๑’•) ❤。◕‿◕。❤ (o'‿'o✿) .:。✿。◕ε◕✿。:.
⊙▂⊙  ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ ↔ ▪ ▫ → ❤ ︷╅╊✿ (¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯)
❤`•.¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´¯`•.•●•۰• ••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••*≡▂ ▃ � ▅ ▆ ▇ █▐ ░ ▒ ☊
☋☌☍✖︶︹︺✖ o(╥﹏╥)o ♡ ♢ ♣♤♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ︶ㄣo★≮≯ ♬ ♩ ♭ ¤ ◎ ▶ ❤ 。◕‿◕。 (◡‿◡✿) ◕。◕ (◕〝◕)